27 mei 2011

Ummer druug......

Al waeke good waer.............Al waeke geine raege.....



En es ich dan noa Thijs Zeelen op L1 loester dan meld der alwer raege....

 
Es Thijs Zeelen bie de post wirkte.....
en zoeveul foute maakt.....
woar er al lang ontslage......










17 mei 2011

Gawstrèkke, leefst éin mit eine diekke nek........!

 Ein "leuk" bericht huuj in de gazet.....

Staatssecretaris wil verbod ganstrekken

Staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw gaat het ganstrekken verbieden. Dat schrijft Bleker in antwoord op Kamervragen van de Partij voor de Dieren. Bleker vindt het traditionele evenement niet getuigen van respect voor het dier. Ganstrekken gebeurt in Nederland alleen nog in Grevenbicht, waar het evenement op carnavalsdinsdag honderden bezoekers trekt.
 
Mer es er ut gawstrekke in Grevenbicht wil verbeeje, dan zal ut kloonetrekke in Kirchroa, binnekort auch neet mier moage.......! 
 Dan hubbe vier dalik allein nog mer Blekertrekke......!!

Gawstrèkke, liefst één met een dikke nek


 

Er is op de dag van het Gawstrèkke sprake van een sterk saamhorigheidsgevoel dat binnen de gehele dorpsgemeenschap voelbaar is. Elk jaar bezoeken veel toeschouwers het gansrijden. Niet uit sensatie, want dan zouden ze het na een aantal keren wel gezien hebben. In Grevenbicht is carnavalsdinsdag een hoogtijdag waarop veel oud-inwoners het dorp bezoeken vanwege de bijzondere sfeer. Ook was het verzet groot toen in de jaren tachtig door acties van de Dierenbescherming het voortbestaan van het “Gawstrèkke” werd bedreigd. Het belang dat de inwoners van het gezellige Maasdorp hechten aan het Gawstrèkke, vloeit voort uit het oeroude karakter ervan. Men ervaart het Gawstrèkke als een ritueel dat hen verbindt met de gemeenschappelijk beleefde geschiedenis van hun voorouders. Door het Gawstrèkke onderscheidt “Beeg”, zoals het dorpje heet in plaatselijk dialect, zich van de rest van de wereld en wordt de eigen identiteit versterkt. De “Folkloristische Vereiniging GAWSTRÈKKERS BEEG” beschouwt zich als de hoedster van deze dorpstraditie, welke zij koestert als een kostbaar familiedocument. Ganstrekken is een vorm van monumentenzorg

9 mei 2011

wie ze vreuger nuuj misdeenerstooge bestelden....

Der Joep va Nuth stuurde mich ut volgende leuke berichtje:
Hi Jean Pierre,

Soms kumste toch wir ins get gans biezungers taege: Dees foto van de kerk vreuger hej ich wahl al,  mer nog neet zoe duudelijk te zien dat de kirksjtroat (roadhoessjtraot) noch a kirkepaad waor


Noch interessanter is de achterzie van dees kaart woe Pesjtoer van de Laar oet Nuth in 1917 bie Pierre Speet in Amsterdam
priesopgaaf vreug vuur 4 roeie misdeenerstooge (geine flanel) vuur jonges va 10-11 jaor


D’n betrefende pesjtoer van de Laar auch noch mer effe


Houduch goot
Jos


5 mei 2011

De Voormalige Heerlijkheid Nuth

Der titel klinkt alsof ut noe neet mieh zoe heerlik is in Nuth.....
mer doa mot gier mer zellef euver oerdeile....


Ut is noe einmoal de titel van ein erg interresant artikel.
dat Jozef Habets in 1880 geschreve haed,

In driej hoofdstukken schrieft Jos Habets euver de heerlijkheid en de gemeinte, euver de parochie en heur " onderhoorige kapellen " en euver et hoes Reymersbeek, es stamzietel der dorpshieren.

 

 


EERSTE HOOFDSTUK:
De heerlijkheid en gemeente Nuth. 
-Omschrijving der plaats. 
-Oudste bescheiden.
-Oprichting der heerlijkheid
-de schepenbank
-pachthoeven en landgoederen
-het Nieuwenhof
-de tiende van Nuth

TWEEDE HOOFDSTUK
- de parochie
- de kerk
- de pastorie
- de kapelanie
- de beneficien der kerk
- de Kapel te Vaesrade
- het schoolwezen

DERDE HOOFDSTUK
- het Kasteel Reymersbeek
- de kapel van O.L. Vrouw ter nood Gods
- de Heeren van Reymersbeek
   * van Eynatten
   * Lekens
   * Michiels van Kessenich





Jos Habets woar preester en Rieksarchivaris van Limburg.

Geboaren te Oirsbeek 27 November 1829 

en overleje te Maastricht, 22 juni 1893.




en "oze" Jos Ritzen van Nuth van toen......
deh ut verder bewirkt haed op zien site:
woe gier aug de rest van dit prachtige verhoal euver vreuger kint laeze.
http://geschiedenisnuth.blogspot.com/

4 mei 2011

Vier Mei....herdenking...............5 mei...bevrijding.....

Op 18 september 1944 werd NUTH bevrijd door leden van 2nd Armored Division (bijgenaamd "Hell On Wheels")
       
       
Amerikaanse militairen ten tijde van de bevrijding van de gemeente NUTH droegen o.a. de volgende schouderemblemen:
         
Veel Amerikaanse militairen welke niet organiek tot een bepaalde divisie behoorden of waarvan de eigen legereenheid geen eigen schouderembleem had droegen meestal het schouderembleem van het Eerste Amerikaanse leger. Denk maar eens aan bijvoorbeeld de militairen die werden ingedeeld bij de cavalerie, veldartillerie of genie groepen.
First U.S. Army      
Militairen van het hoofdkwartier van het 19e Amerikaanse legerkorps (bijgenaamd "Tomahawk") droegen vervolgens een van deze twee variaties van het schouderembleem van hun legerkorps.
XIX Corps      
Militairen (gemotoriseerde infanteristen alsmede tankbemanningsleden) die organiek behoorden tot de 2e Amerikaanse tankdivisie droegen in de regel het schouderembleem van hun divisie.
2nd Armored Division      
Militairen die behoorden tot een van de Tank Destroyer Bataljons (t.w. 702nd, 803rd, 821st, 823rd) droegen in de regel het schouderembleem van deze antitank organisatie. Met name leden van 702nd Tank Destroyer Battalion waren tevens betrokken bij de bevrijding van de gemeente Nuth.
Tank Destroyers    




meer over de bevrijding van Nuth vind u op:
http://www.deruudsite.eu/nuth.htm