27 mei 2008

woar effe in schloap gevalle.....


Op enne schoene zondig murge.....
vruug op en op paad.....
loat ich de trein ins pakke
dacht ich in mien eige.....
zoe gezag ...zoe gedoan....

meh of ich nog neet good wakker woar
deh zondig murge.....
meschien woar ut toch get teveul.....
in de verkierde trein gestapt....
en auch nog in sloap gevalle...