29 aug. 2010

Huuj kreeg ich wer ins get schieks van der Jos Ritzen, " eine Nuther Eindhovenaar", es ich ut zoe moag zegge..

Zellef schreef er mich ut volgende: Officieel heit ich Jos Ritzen en vier (Pap=Hub Ritzen, Mam=Nettie Gerards, Paul,Guus –in 1970 verdronke- , Jos, Monique), woende aan de Stationsstraot woe mien Mam unne winkel in dames en hiere mode en manufacture hei: Gezusters Gerards teige-euver Cafe Driesen. In 1967 woerd miene Pap gemeintesecretaris in Gebrook en zint vur dei kant op verhoesd. In 1974 bin ich in Eindhove goan studere en blieve woene

Jos verzamelt auch bienoa alles euver Nuth, en haed dat verzamelt op ein website

Het begin is er: foto's "Nuth van Toen":

www.picasaweb.google.nl/NuthvanToen.

Door iedereen, voor iedereen.

Gank kieke..., download watste schoen vinks en upload watste nog op der zulder likt!Ins kieke weh reageert! Ut geit mich dur vuural om om ut oud beeld materiaal boave water te kriege en vuur un zoe goet muegelijk publiek toegenkeleijk te make

Soms liekt ut net of luuj op hun eige foto’s zitte (en vuur privé persone/afbeeldinge respecteer ich det) mer es ut om un foto van kerk, sjtraot, monument, etc. geit ving ich dat jiekerein dat truuk mot kinne haole.

en noe dan ut leuke stukske van der Jos, woh veur ich um dan auch hartelik bedankein blaad oet de telefoongids van....?
1927 - 1959 H.J. Starmans in deh tied van Burgemeister Starmans
en wellicht geit bie uch bie ut ziee van de name ein belke rinkelle....
mer daorum es ut auch de telefoongids....
klik effe op de foto, um de foto te vergreute

26 aug. 2010

klas 5 en 6 van de bavoschoel 1961-1962Hie ein foto van ein schoelreisje noa..??, klas 5 en 6 van de bavoschoel 1961-1962
mit o.a.: ?.brasse?.brouns?.pantsers?.spaetgens?.weijermans a.jacobs andre weusten c.boumans f.steijns g.janssen g.ritzen
h.femerh.driessen h.lempers h.lubbers h.wehrens j.boerenboom j.daemen j.jacobs j.schiffelers j.steens j.vankan juf.crombach juf.smeisters k.steens l. palm l.weusten m.hamers meester jacobs meester pinckaert smeester.claesens meester.ladoux p.savelkoels p.speatgens w.haagmans w.ritzen w.wierts g baardewijk h boesten ? Brasse t cremers g gerets l limpens f rijkx t roekel john royen g sprakelaar guus velraeds t vonken

24 aug. 2010

Noa de jonges noe de maedjes...........Noa de jonges noe dan eindelik auch de maedjes........
de maedjes van de Agnes schoel oet 1965-1966,
same mit de Mathoschoel in tervoersch daege de kommunie


Annie Beijnsberger,Anita Bertrand,Han Bertrand,José Bertrand,Paula Bertrand,Rosé Bertrand,Nini Boesten,Yvonne Broeders,Angele Brouns,Mia Brouns,Paula Buijsers,Francien Bulle,Vera Coffa,Eugenie Crijns,Miep van Eert,Annemie Femer,Germaine Florie,Sonja Foekema,Jeanny Gerits,Marie-José Geurts,Elly Giesberts,Elly Goffin,Stanza de Jong,José Keulers,Jeanny Lempers,Annie Limpens,Bertie Mengelers,Toos Ossenblok,Jeanny Paffen,Francien Peeters,Marlies Roebroek,Smeets,Elise Somers,Kitty van de Veen,Annie van de Worp,Marlies Wouters

ich bin op vakantie........

16 aug. 2010

'n auw schoelfoto.............

Alwer get nuujds gevongen.........
Alhoewel.............
neugentienhonderd driejenzestig..............

De jonges schoel sting der nog,net wie der naeve ut politieburo, noaderhand es der de bieb in gewaest.............
de merret woar nog laeg, want doe zuus zoee de winkel van Jaques Vincken, de fotograaf............
en der lindeboam woar nog lang neet zoee diek..........
en wat woare die jungskes toen nog braaf.............En noe wilt gier zieker gaerv weite weh die braaf junkskes toen woare........
Ich hub lang motte zeuke en dinke........
wat zint ze tog verangerd............
ich hoap dat ut good es............

Huub Bemelmans, Math Bouwens, Felix Brouns, Meester (Émile) (Brullie) Bruls, Tom Delfgaauw, André van Dongen, Jean Grooten, Gilbert Habets, Wally de Jong, Stef Keulen, Paul (?), Wiel(?), Knubben, Frans (?) Langen, Johnny Lataster, Roger Lempers, Nollie (Arnold) Lensen, Wiel Limpens, Eugène Meessen, Jos Meessen, Heinz Notermans, Frans Palm, Jan Prevoo, Riekie Rijkx, Jos Ritzen, Hans (Bol) Rooijackers, Theo Rossen, Harry Sijstermans, Sjef Spaetgens, Jos Starmans, Marcel Textra, John Thissen, Jacques Vankan, Paultje Weijermans,

mit dank aan schoolbank.nl

13 aug. 2010

Via dees site Nuthe kal meelde mich eine Jos Ritzen , deh woende vreuger aan de Stationsstraot woe zien Mam unne winkel in dames en hiere mode en manufacture hei: Gezusters Gerards teige-uver Cafe Dreesen.
Noe woent der in Einhoven, en op zeuk noa get nuujds euver Nuth koam der op mien site teregt.
Jos how auch nog get leuke foto's va vreuger in Nuth, en ich bin bliej dat ich ze uch moag loate ziee.....
Mit un auwd stukske oet de Limburger koerier oet 1933, en ut geit euver un stukske historie, dat weg geit .............
Ut es helaas neet in ut plat........
Kop: X Nuth. EEN STUK HISTORIE, DAT VERDWIJNEN GAAT.
Krantentitel: X Limburger koerier : provinciaal dagblad
Datum, editie: X 13-01-1933, Dag
Jaargang, nummer: X 88, 11
Uitgever: X K. Weyerhorst
Plaats van Uitgave: X Heerlen

Nuth. EEN STUK HISTORIE, DAT VERDWIJNEN GAAT.
De spaden zijn in den grond gestoken en men heeft de vredige rust van het oude kerkhof onderbroken. De neiuwe tijd met het snelle leven langs de wegen stelt zijn eischen, en dan heeft het oude, het reeds lang bestaande te wijken. Wil men, zonder al te voortvarend te zijn, zijn tijd bij houden, dan moet men meedoen, in de tegemoetkoming aan wenschelijkheden, waarvoor men door 't steeds groeiend snelverkeer nu eenmaal wordt gesteld. En zoo zag men het in Nuth gebeuren, dat op het rustig kerkhof plaats gemaakt moest worden. De dooden moeten op zij voor de levenden En met groote piëteit verplaatst men het stoffelijk overschot van de reeds lang gestorvenen van de oude graven in de nieuwe, en over wat gisteren doodenakker was, suizen overmorgen de auto's. Rondom de kerk te Nuth wordt een breede weg aangelegd. Het kerkplein zal met een bescheiden plantsoentje verfraaid worden en om dit werk te kunnen uitvoeren moest een deel van het oude kerkhof verdwijnen.

Nuth wordt hierdoor een mooien rijweg rijker. Er moest nog meer voor deze wegenuitbreiding wijken dari alleen eenige graven en zerken. De c_.ae kapelanie wordt afgebroken En 't is vooral hierom, dat wij aan deze zaak onze aandacht besteden. Omdat hiermede een historisch stuk Nuth verdwijnt. En wanneer men over vijftien jaar aan het opgroeiend geslacht de geschiedenis van dit oude huis vertelt, zal men glimlachen en zijn schouders ophalen Omstreeks 1640 is dit oude huls als kapelanie gebouwd. Jarenlang is het als zoodanig gebruikt. Totdat het als school ging gebezigd worden. Leest men er de oude gegevens op na, dan vindt mij daarin, dat koster Hermans in de vroegere kapelanie onderwijs gaf aan de kinderen. Dat was in den tijd toen de menschen in de dorpen nog gansch en al op elkaar waren aangewezen, toen men nog geen communicatiemiddelen kende anders dan de postdiligence, en toen alleen de meester van de dorpsschool van de wereldschokkende gebeurtenissen buiten het dorp op de hoogte was, die hij dan voorlas aan de weetgrage boeren, die 's Zondags na de Hoogmis bij hem aan huis kwamen, om het laatste nieuws te vernemen. Weer later, — en dit weten de oude inwoners van Nuth zich nog te herinneren — was dit oude gebouw de school van een onderwijzer, die op twee dagen in de week op de klompen van de kanten van Schinnen kwam. om de jeugd van Nuth te leeren, met lei en griffel om te gaan. De dagen, toen de Leerplicht nog niet bestond waren voor de geïmproviseerde dorpsschooltjes tijden van ongerepte schoolromantiek, die wij. die opvoeding genoten binnen de ernstige school ren der laatste twintig, dertig jaren, ons nog slechts kunnen voorstellen van stoffige platen, die we hier of daar ergens op een zolder vonden. 't Is daarom voor de oude Inwoners van Nuth min of meer wreedaardig. het oude, in 1822 tot een meer ontzagwekkend schoolgebouwtje omgebouwde huls, te zien sneuvelen onder den mokershamer. Maar 't is een eisch des tijds. Want 't oud en scheefgezakt gebouw dat daar te leunen stond tegen den zwaren somberen kerkmuur, was een sta-in-den-weg geworden. De sloopers rijden met hun wagens aan en verslepen de steenen naar elders. Het moderne snelverkeer is wreed. Het oude schoolgebouw moest wijken voor den tijd. De steenen ervan zullen vermorzeld worden en meedoogenloos als de menschheid geworden ls .... men wil er niets van bewaren, niets. De steenen zullen verhakt worden om te dienen als verharding van den nieuwen weg, die leidt van de kom tot Hellebroek. De historie wordt vertreden... Er ls een blad gescheurd uit de geschiedenis van Nuth, en men heeft 't papier versnipperd. En als straks de gummiautowielen razend rollen over nieuwe wegen, is men dit alles alweer vergeten. Voorjaar. — In de weide van dhr. Dormans onder het gehucht Nerve-Nuth, werd een groote meikever gevonden, die op het punt stond naar buiten te komen. Men toonde ze ons aan ons bureau, 't Was een flinke knaap van een kever, maar de excursie zal hem wel tegengevallen zijn.

6 aug. 2010

de binnenste boeterink

Kiek ins ff op ongerstoande link wie ut op de Naanhofswaeg kumt oet te ziee, es de boeterink kloar es........neet te geleuve
en dan nog eine turbo rotonde bie Reimerschbik, wie verzinne ze ut............
links boave in dees pagina zeet gier ut menu, woe gier kint keeze

http://www.buitenringparkstad.nl/drupsteen/

1 aug. 2010Nog un paar prachtige foto's va vreuger.........
De Valkenburgerwaeg, vanaaf woe noe de Pelikaanstroat es,toen nog neet.
links woare auch nog gein hoeze en rechts woar de wei van Matteke Boesch.
doa es noe de Mozart,Beethoven en Bachstroat.....
De auw jongensschoel,weh haed doa neet menig urke gezaete in de klas, bie meister Claessen, Ledoux en Pinkaerts en links ut politieburo, en weh haed doa auch alwer vastgezaete........?
doa durfde ich vreuger neet zonger leeg op miene fiets, langs te rieje........
Of dees twie paerd va Matteke Boesch zint durf ich neet te zegge............
mer ze graze op de plaatsch woe noe de Jumbo steit.

Hub gier nog auw fotoos va vreuger in Nuth....?
Moag ich ze effekes scannen,vuur Nuthe Kal....
en dan kriet gier ze wer truuk
en kinne veul luuj der van geneete...
alvas bedankt