31 jan. 2011

kus mich nog eine kier.......! van der Lex Nelissen

 

Kus mich nog eine kier, 
zingt der Lex Nelissen, 
euver ut danse bie der Drees 
[ dancing Dreesen ]
woe de dusche nog lank stinge............
wie er zaet

oeit begonne es disc-jockey bie der sef van ut Jachthoes


29 jan. 2011

Un Bavo Schoel filmpke oet ca. 1960

klik effe op ut plaedje um dit leuke filmke va de bavoschoel gemakt rond 1960 te bekieke...

28 jan. 2011

Griezegrubbe...vreuger en noe.....

In de serie Nuth, vreuger en noe goan vier ins noa Griezegrubbe, bie ein kruutske weure ummer veul foto's gemakt, 
doarum deze kier driej stuks, van dat leuke huuske va Helwig

Die twiee ouwe lieke naogenoch geliek en an de gruute van ut beumke rechs zous ze zegge naogenoch auch op ut zelfde moment gemak

 mer zeuk de versjille; let ins op de luuke van ut hoes rechs en ut pleisterwerk van de vakwerkboerderiej

Dees foto is van  Hein Schloesser oet Hommert

24 jan. 2011

De Belsje loate oet wanhoop hunne baard stoan

Steeds mier Belsje zint de politieke impasse in hun lanjd beu.
En dat is begriepelik, aangezien ze noe al 214 daag zonger regering zitte. 
Mer noe loate de Belsje oet wanhoop hunne baard stoan...............!!
Ut idee es afkomstig van de acteur Benoît Poelvoorde, meh vong auch al schnel aanhang in ut Vlaamse gewest. Belsje manne motte oet onvreij mit de politieke malaise in hun land hunne baard loate stoan, totdat der ein nuuije regering es gevurmd. 
Ich bin benuuijd wieveul nuuije behoarde gezichte vier binnenkort in ut Belsj zulle zieé.
Ich bin auch ein bietsche Belsj, mer hauw dit al lang doer..........!23 jan. 2011

De schoen maedjes va Griezegrubbe

Vier wille uch bedanke vuur de prachtige foto's die gier al gestuurd hubt, noa aanleiding van ut stukske in Nuth en umstrieke, meh went gier nog auw foto's va Nuth hubt ligge thoes,ze zint nog altied welkom....

Va Riet Waltmans krege vier ein geweldige foto van de maedjes oet Griezegrubbe, went noe nog eine os kint zegge weh der op die foto steit.....?

Meel ut effe noa:nuthekal@hotmail.nl


22 jan. 2011

Alwer "n nuuj verhoal oet:  'get oet owd Nuth", geschreve doer Lei Coenen


Gans Holland hult zich noe bezig mit " the voice of.............", vier in Nuth houwe hem vreuger al......

 

9. LOUIS CRIENS E NUMMER OP ZICH.

(ongertitel: enne ongesjlieepe diamant)


de driej Criensjonge
Lewie kneelend links
Vr zint 'm al taenge gekomme es eine van de driej Criensjonge van et voetbalelftal, en et zow neet lang doeere of ieederei in Nuth wis wae Louis woar.
Lewie Criens
Ich zag al dat nonk Giel Martes vuur Harie en Merie twiee wingkelkes haw loate boewe. Harie ging op de moderne toer: toebak, segare en segrette, meh zien ganse hart gng oet noa et tenieel en waal et riggeseere. In daen tied woare op benoa alle dörpe klein tenieelvereineginge en diej hawwe enne riggeseur broeed nuuedeg, En Harie woar de man.
Noa dn ieesjte wingkel gesjtart te zin, haw 'r enne twieede nuuedeg, noe mit un oetgebreid aanbod: oach weer get wat toekoms haw, voetbalsjoon, dito truikes en laesvoor vuur jong luuj. Doabiej dan de roakwaare. 0ch, dat weit dr al...........................
 
Dit artikelkint gier wiejer laeze op:
 
 
woe auch nog mier leuke verhoale euver ut  Owd Nuth te vinge zint........

16 jan. 2011

6. NOG ENNE OET GENHEL: ZEF MARTE(N)S.

De boerderie va Martes (links)
Enne woar in Genhèl geblieeve op de boerderie van Martes: de pap van Zef, Giel, Plien en Lieske. Ich vergaet Netje, sorry. Ich zag al dat Zef meister in Nuth woar en zien botterhamme biej pap-en-mam-va Voasje, op et bergske, op oot.
Zef Martes
Gek, dat ich Zef toch neet doa es meister gezieen höb, ofsjoeen ich toch al van 1925 op sjoeel woar.  Ich zal waal in ein van de volgende klasse gezaete höbbe. E loak in mie geheuge. Oach de naam van de meister van de twieede kias ben ich kwiet: hae woar neet van Nuth en bleef oach neet lang. 
Zef zag mich laater, dat hae zelf zieevetieen joar de ieesjte haw gehad.
Ich herinner mich dat joartal zoee good, omdat et un juffrouw woar diej mich dat joartal lieerde sjrieeve. Ze ging noa et kloeester en  ich dingk dat zoee plaats koom vuur Zef.

Dit verhoal, Herinneringen van Lei Coenen (met foto's) aan "Nuth van Toen". Rechten op de tekst: familie Coenen, ut ganse verhoal en nog veule angere , auch allemoal euver owd Nuth zint te laeze op:
http://owdnuth.blogspot.com/ 

14 jan. 2011

Nuth , vreuger of later....de Berger Verbindingswaeg

Gezellig same op ut stuupke, bie de boerderiej va Buskes, aan de Berger verbindingswaeg, die anger hoeze woare der nog neet.......     

De schuur es noe verboewd vuur tante Paula, mer in ut hoes zellef woent nog altied ein Maedje va Buskes............., same mit enne ziekere Longfield  ( der Herman....)

12 jan. 2011

WIELERBAAN NUTH.

 Wit gier dat der vreuger, in de dartiger joare , ein echte wielerbaan woar in Nuth......? Woe noe de Lijsterstroat en de Nachtegaalstroat ligge fietsde ze zich vreuger, ut leeg oet de oage.......  


20-05-1933,

Na stillegging voor zes weken zal Nuth Zondagnamiddag om 3.30 uur de poorten wederom openen. Wij schreven reeds eerder, dat Nuth een prachtige C baan rijk is. De N.W.U. heeft nu deze baan aan een keuring onderworpen en bevonden dat deze, voor C baan veel te mooi en te hard is, zoodat Nuth zeer waarschijnlijk als B baan zal worden aangemerkt Ons was bekend, dat hier voor C baan te ver was gegaan, maar de uitleg to het N.W.U reglement betreffende dit artikel was zoo rekbaar, dat deze baan eigenlijk onder beide categoreën kon worden gebezigd. In ieder geval zien wij Zondag een prachtigen wedstrijd op deze baan of het C of B is. Aan variatie ontr breek-, het hier niet. Eerst een omnium voor amateurs, waar aan deelnemen: H. Clauw, C. Horselenberg, J. de Groot en H. de Groot. Een omnium voor aspiranten met Hendrix, Baetsen, v. Ommeren en Hofmann, deze laatste twee resp. uit Maastricht en Roermond. De volgende nieuwelingen starten voor een persoonlijken wedstrijd met klassementen: Joosten, Meessen, Betteray. Maassen, BaardewiJk, Beekhuizen, Stijnen, Drei, Klostermm, Kerens en Reijven. Voor de 80 km koppelwedstrijd starten de volgende koppels: v. d. Baan — Tacken (Holl.) Vorwick — Zitz (D.) v. Putten — Weyshof (Holl.) Niëns — Verschuren (Holl.) Freijters — Janssen (Holl.) Riedelbach — Koxky (HoU.) Ofschoon we al deze koppels, wat kracht en strijdlust betreft, niet moeten onderschatten, zijn oJ. hier v. d. Baan—Tacken wel de beste. Al moesten zij het vorige Jaar hier het onderspit delven, zij hebben den laatsten tijd bewezen, dat zij mee van de sterkste amateurs zijn, die wij hebben in geheel Limburg. Op de nieuwe baan te Holz, alwaar Tacken buitengewoon goed reed, gaven zij blijk van toenemende verbeteringen. In Nuth voorspellen wij hun een overwinning. Het eenigs;^ buitenlandsche koppel, Vorwick— Zitz geven wij niet veel kans, daar de koppels, die nog niet in Nu'h waren, de wedstrijden aldaar zullen onderschatten. — Een sterkere combinatie is v. Putten—Weijshof. Laatstgenoemde kent de baan op zijn duimpje en laat steeds een goeden indruk achter aldaar, v. Putten daarentegen is sterk en een goede steun voor Weijshof. De grootste concurrentie is toer teg°n v. d. Baan— Tacken, het koppel Niëns—Verschuren. Eerstgenoemde is verbazend sterk, doch verknoeit dikwijls goede kansen, door onoplettendheid. Wij weten, dat Niëns eens graag zou winnen. Hij zou dit al eerder gedaan eehben, maar het is ta het hitte van den strijd zich zelf geen meester en weet dan zijn kracht niet op het goede moment te plaatsen. Wij geven dezen Heerlenaar den raad: „goed uitkijken en fietsen en zich niet storen aan hetgeen anderen zeggen, alleen je verzorgers moeten Jee lelden. Aan Verschuren, die reeds menigen wedstrijd ln Nuth won, heeft hij een prachtmaat, aan wien hi; zich wel kan toevertrouwen. De kans voor dit koppel is daar, dus opgepast. Freijters—Janssen die den laatsten tijd flink aanwinnen zullen ook thans wel weer hun best doen om in de goede lijn te blijven. Tenslotte Riedelbach—Koxky, waarvan Riedelbach de beste zal blijken te zijn. Zij zullen hun handen vol hebben om niet gedubbeld te worden. In de zware jachten hebben zij nog toet da doorzetüngsvermogen wat voor zulken wedstrijd vereischt wordt. De fanfare „St. Donatus" van Grijzegrubben zal zorgen voor een luisterrijk concert.

11 jan. 2011

'..GET OET OWD NUTH..': 2.

2. ET BEGOS MIT ENNE TROWRINGK.

0p 1 januari van 1982 is de gemeinte Awsteroa op dn elter van dn Heilige Vuuroetgangk geofferd: sjoalvergruuting.0nzinnig mènt dn ejne, zinneg mènt dn angere.
Meh, woerom sjuus dát dörpke es insege gemeinte geneump? Woerom oach neet al diej angere diej doew et leave mooste loate?
Antwoerd: omdat miene groeetvader van Awsteroa noa Nuth woar gekomme en doa zoee watter zoch gevonge haw: zien harmenie, zien betrekking es ongerwiezer, en...... zien Anna oet Genhèl.
Woar e neet noa Nuth gekomme, da vongt gr neet op dae graafsjtein, vuuraan op et kirkef, onger dae bekans e-ne mieeter dieke boam:
Anna Barbara Martens   * 12 - 1 - 1862
+  1 - 4 - 1936
Leo Jan Crijns             * 11 - 3 - 1861
+ 18 - 1 - 1944
En went gr wèt, dat in miene trowringk gegraveerd sjteit:

J. L. C - A. B. M.       1894,

da geit biej uch e leegske brenne: sjuus, miene trowringk woar dae van miene opa Leo Crijns. Allein hawwe ze in 1894 de vuurlettesj verwisseld.

Ich dingk dat dat doew waal dekker gebuurd is, i 1945, et letste jaor van dn oarlog, want doew woare boave de toeenbangk wieeneg dinger te kriege.
Meh, getrowd woerd toch, taenge de klippe van de hèl en de sjtangketsels van et vagevuur, want vr woare bevrijd, hawwe weer mood en mien leefste woar Poolse en die moos hollese waere.
Woe trowring te hoale? Dr woar ein diej hoip: tant Lieske. Die gow b1ötsj zag:
" Doe bès et owdste kleikindj, doe kries ze". Ze? Joa, vr kreege omaas ringk oach !

Wat zow dizze ringk veul weite te vertelle van Nuth, Voasje, Haelder en al diej anger plaatse woe opa em haet gedraage. Netuurlek neet van de joare vuur hun trowwe. Wat ich doavan weit höb ich verteld gekriege.
Eigelek höbbe vier es kinger, en nog lang denoa, noeets opa en oma gezag: et hoosj altied pap-en-mam-va-Voasje. Meh dat vertèl ich laater.
Wiej owd woar ich, wiej ìch "op et bergske" in Nuth nonk Driekes Criens oet Awsteroa -enne broor va opa- mit eine van zien jonge uuver de klarrenet en un piccelofluit hoert kalle? Die looge op de sjoeen, ron, gelagkde toafel.
Doa zoog ich vuur et ieesj e sjtèl castanjêtte op un partetuur en get mezìekblaar ligke.
Dat woar in de gow-kaamer, woe et zoee muf roeek en zoee duuster woar. Et kechelke woar doa noeets aan en sjwintesj sjtonge doa de bloome op de roete went et vroert. Doa sjtong oach de glaazekas mit dìnger die bow noeets vuur dn daag koome: et servies, de laepele en versjètte, 'in pepier gedrieed
en mit enne vaam bie jei gehowte. Die koome droet mit de kirmesse.
Wiej owd woar ich, wiej ich doa sjmiddes aan taofel naef Zef Martes zien botteramme zoog opaete en ich doa dae angere naef Math Criens es enne wervelwindj in en oet zoog sjtoeve? En wiej owd, wie ze verhoesde noa et boerderieke van Brand ?

10 jan. 2011

get owd oet Nuth deil 1

1. E WUURDJE VUURAAF.

 

Herinneringen van Lei Coenen (met foto's) van "Nuth van Toen". Rechten op de tekst: familie Coenen. Informatie ook t.a.v. fotomateriaal contact: nuth@onsneteindhoven.nl

Her-in-neringe, obbenuujts dr in.
Vr roope ze op of ze komme oet zichzelf noa boave in ozze kop. Ze zint neet es fotoos en toch zieen  vr ze zoee'n bietje.
- Wat zint ze waerd?
- Zint ze waor?
- Woe höbste ze vandan? Zelf mitgemak of höbste ze van angere?
- En wentste ze van dich zelf höbs, wiej owd woasjte doew: nog gein vief, vieftieen, bow volwasse, al owd?
- En wentste ze van angere höbs, kos me diej gluive, loote ze get weg, klobde ze et op? En went et luuj woare woe ste van heels of woeste nieks va moos höbbe? (ich trok ummer pertie: die van òs woare ingele, de taengepertie duuvele).
Kort en good herinneringe zint meistal gekluurd!
Gek, eigelek, me leus de gezet en gluift wat Jansse en Pieterse doa vertelt.
Me gluift went iemes dich get vertelt, wat de radio of de TV, films en zoee wieeren zoee wieer òs vuurhowte.
Kort: vieer luuj zint eigelek van natuur neet wantroeweg, meh good geluiveg.
Devan uuvertuugd dat mien herinneringe gekleurd zint, durf ich ze toch neer te sjrieve, omdat ich mein dat ze waor zint.
Zow ich hiej en doa dr naeve zitte da: 'mea culpa'.
Woerom, zul dr vraoge, höbste dit gesjrieeve? Woerom diej herinneringe oet lang vervloage jaore, hiej nog ins opgelaepeld?
Loat mich et zoee zegke: boave de sesteg mot enne miensj get te doeen hubbe en dat wiste mien jonge: "Pap, sjrief toch eur herinneringe ins op".
En dus begòs ich in 1982 te type, leet et joare langk sjlingere en pagkde et doew weer aan. Diek tieen joar laater.

Wender wilt weite woe ich uuver sjreef, kint de inhowdsopgaaf uch helpe.

Ieesj mien herinneringe van e paar Criense, want mien mam woar ein devan. Doanoa ben ich goan plengke in gedeiltes van Nuth, wiej ze jn mien gedachte sjtond.
Irges in de twieede hellef van dit sjriefsel sjteit: '....Ich weit dat
dit ajlemoal losse floddesj zint vuur wae et leus, mèh get oet owd Nuth mot toch bewaard blieve......''

Nog ein dingk: Ieemes mot ich sjpesjaal nog neume: miene naef Lei Pansters' dae dit allenei int plat haet wille type, corregeere, sorteere en tot un beukske gemak haet. Bedank Lei !
En Marij Vankan moag ich oach neet vergaete. Ziej lag de letste hand aan dit book.

Zit gr et, mit wat hiej gesjrieeve is, neet ins, moag ich et dan van uch
huure? De koffie sjteit vaerdìg. Meh, bel waal effe van tevuure!

December, 1992
Owd-Nuther: Lei Coenen.

8 jan. 2011

Binnekort.............


Der Joep va Nuth haed wer ins get schieks...............

"..Get oud oet Nuth...!"


 

‘..Get Oet Owd Nuth..` is gesjrieve doer Lei Coenen. 
Herinneringe oet lang vervloage jaore, nog ins opgelaepeld umdet wie ‘r zelf zeit: “enne miensj  boave de zestig get te doeen mot hubbe” en doamit deit Lei zichzelf ongeluifelijk tekort. 
Dit sin neet zoe mer herrineringe. 
Dit book is ‘n film uuver Nuth va vreuger.

‘...Get Oet Owd Nuth..’ is goot te leize zonger fotoos mer Lei vong ’t eigelijk zung det die foto’s d’r neet woare. 
Op dit Blog de herrineringe van Lei gecombineerd mit de foto’s oet “Nuth van Toen”.

Ich wil de familie Coenen bedanke vuur ’t besjikbaar sjtelle van de teks en auch alle luuj die tot nog toe foto’s gesjtuurd hubbe nao “Nuth van Toen” of mitgewirk hubbe die foto’s aan te lievere: goat doer!

Oeteindelijk zulle de 25 hoofsjtukke mit en mit besjikbaar komme en ich zou jiekerein wille vroage dei dink un passende foto te hubbe die op te sjtuure noa nuth@onsneteindhoven.nl

Joep

3 jan. 2011

comedy capers in Nuth......

Vier beginne ut nuuje joar natuurlik mit 
de beste wense vuur jederein........

en ein leuk filmke in de stijl van comedy capers
meh dan  in Nuth,

Mit dank aan Jan en Joep...............
klik effe op ut ongerstoande plaedje
um de fillum te bieke.....
veul plezeer...........