26 feb. 2010

Ich bin mien stum kwiet.....


Wie kinne ze noe gemeinteroads verkezingen houwe,
zoe vlak noa de vasteloavend...?

Op 22 februari, ein waek vuur de verkezingen, besloet de gemeinte Nuth toe te treje tot de nuuje gemeinschappelikke reigeling de Stadsregio Parkstad.
Met de stumme van VVD en GROENLINKS taegen stumde de meerderheid van de raod, zoals te verwachten woar, in met het veurstil tot deelname.Bie de foto. GROENLINKS woar bie de veurbereidende RTG veur deze roadsvergadering aanwezig om op ludieke wieze Nuth ten Grave te dragen.

24 feb. 2010

geleuift gier nog in sprookjes..?DIT BELOAVE ZE OS ALLEMOAL......:

1. Bouw Brede School Hulsberg
2. Bouw nieuw gemeenschapshuis Schimmert
3. Realisering winkelvoorziening Wijnandsrade
4. Oplossing parkeerprobleem centrum Nuth
5. Realisering gemeenschapsvoorziening Vaesrade
6. Nuth blijft Nuth; tegen gemeentelijke herindeling
7. Bouw levensloopbestendige woningen Hulsberg
8. Revitalisering bedrijventerrein De Steeg Schimmert
9. Overdracht onderhoud sportcomplex aan VV Vaesrade
10. Bouw zorgwoningen Wijnandsrade
11. Uitbreiding bedrijventerrein De Horsel Nuth
12. Bouw zorgwoningen Schimmert
13. Oplossen verkeersoverlast Spoorstraat/Stationsplein Nuth
14. Realisering/verbetering sportcomplex voetbal en tennis Hulsberg
15. Revitalisering bedrijventerrein De Reuken Nuth
16. Toeristisch/recreatieve herbestemming watertoren Schimmert
17. Financieel gezond gemeentelijk huishoudboekje
18. Inspraakmogelijkheden burgers duidelijk vooraf vastleggen
19. Uitbreiding bedrijventerrein De Steeg Schimmert
20. Realisering nieuwbouw Op den Toren Nuth
21. Aanleg meer dogstations in alle kerkdorpen
22. Afronding woongebied Vaesrade-Oost
23. Opstellen 5-jaarlijkse accommodatieplannen
24. Afspraken met bedrijfsleven inzake vacatures en bijstandsgerechtigden
25. Verbeteren veiligheid rondom station Nuth om diefstal te voorkomen
26. Hard optreden tegen overlast veroorzakende jeugd
27. Elk kerkdorp jaarlijks schouwen door middel van werkbezoek
28. Bescherming middeninkomens door zoveel als mogelijk profijtbeginsel toe te passen
29. Sporthal Keelkamp verkopen aan GITEK BV
30. Meewerken aan inrichting natuurgebied Corio Glana (langs Geleenbeek)
31. Bevorderen verkeersveiligheid Nierhoven
32. Oplossen wateroverlast probleem Grijzegrubben
33. Onderzoeken of vliegveld Thermiek kan worden verplaatst
34. Een dekkend beleidskader opstellen voor leefbaarheidvoorzieningen/accommodaties per kerkdorp
35. Bevorderen dat de Markt in Nuth een schone en veilige uitstraling krijgt
36. Indien nut en noodzaak zijn aangetoond buitenring - zo mogelijk tweebaans - aanleggen
via randwegtracé
37. Gebruikers van voorzieningen actief betrekken bij de beleidsvorming en uitvoering van
de WMO
38. streven naar een pinautomaat in iedere kern.
39. Het openbaar vervoer wordt dusdanig opgezet dat er vanuit de kerkdorpen naar Nuth
een gemakkelijkere verbinding is voor alle burgers.
40. Het stimuleren van het aanbieden van toeristische arrangementen in samenwerking met
andere gemeenten

MER ICH BIN BENUUJD WEH DAT GEIT DOON....!

Lijst 1 Christen Democratisch Appèl (CDA)

1
van den Berg, J.J.C. (Jacques) (m)
Hulsberg
2
Waltmans, J.L.W.H. (Jan) (m)
Nuth
3
Kollée, A.M.J. (Ton) (m)
Nuth
4
Borggreve, B.A. (Bob) (m)
Hulsberg
5
Gootjes, T.J.A. (Thei) (m)
Schimmert
6
Lucassen, R.J.M. (Ramon) (m)
Schimmert
7
Souren, H.J.M. (Huub) (m)
Wijnandsrade
8
Steins, F.M.L. (Frans) (m)
Nuth
9
Haemers - Roelofs, H.M.J. (Tinie) (v)
Nuth
10
Meertens, A.J.A.H. (Armand) (m)
Nuth
11
Harst, G.M.M. (Gilbert) (m)
Nuth
12
Duijsens, F.L.G. (Frans) (m)
Wijnandsrade
13
Jacobs, H.W.R. (René) (m)
Nuth
14
Ritzen, J.H.G. (Jean) (m)
Schimmert
15
Heuts, A.H.M. (Fons) (m)
Nuth

Lijst 2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
1
Pluijmaekers, A.A.B. (Funs) (m)
Hulsberg
2
Geurts, J.W.C. (Joost) (m)
Wijnandsrade
3
Houben, L.J.M. (Lou) (m)
Wijnandsrade
4
van Venrooij, F.A.M. (Frans) (m)
Schimmert
5
Kockelkoren, L.E.H. (Lars) (m)
Nuth
6
Heine, H.F.W. (Henk) (m)
Hulsberg
7
Rouette, N.E.W. (Natascha) (v)
Nuth
8
Meijer, S.D. (Sjirk) (m)
Wijnandsrade
9
Griffijn, W.E.M.R. (Richard) (m)
Nuth
10
Okkersen, H.J.P. (Henry) (m)
Schimmert
11
Bergmeijer, J.H.L.J. (Jan Hein) (m)
Nuth
12
Peeters, A.H.F. (Bertie) (v)
Hulsberg
13
Kockelkoren, M.E.H. (Martijn) (m)
Nuth
14
Zeegers, E.G.L. (Lea) (v)
Schimmert
15
Grootaers, K.J.Y.A. (Katrien) (v)
Hulsberg
16
Harms, G. (Bep) (v)
Schimmert
17
Janssen, J.A.J. (Jan) (m)
Nuth
18
Verboom, C.W. (Willy) (v)
Nuth

Lijst 3 Politieke Partij "LEEFBAAR NUTH"

1
van den Heuvel, L.H.M. (Ber) (m)
Nuth
2
Vliegen-Claessens, G.C.J. (Germy) (v)
Hulsberg
3
Debets, C (Clasina) (v)
Schimmert
4
Henschen, J.W. (Willem) (m)
Hulsberg
5
Fisscher-van Gelder, F.J.M. (Francy) (v)
Schimmert
6
Hagemans-Demollin, C.G.M. (Kitty) (v)
Hulsberg
7
Bouwens, D.C.D.N. (Danny) (m)
Wijnandsrade
8
Meis, H.F. (Frans) (m)
Nuth
9
Beijnsberger-Vrancken, A.M.L. (Ans) (v)
Nuth
10
Lütjens, M (Michael) (m)
Nuth
11
Simons, B.J.H. (Ben) (m)
Nuth
12
Meurders, C.M.H.J. (Carina) (v)
Schimmert
13
Vanhommerig, S (Saskia) (v)
Schimmert
14
Hallema, G.H. (Gerrit) (m)
Nuth

Lijst 4 VVD

1
Slangen, A.J.P.M.E. (Ed) (m)
Nuth
2
Gerits, M.P.M. (Maikel) (m)
Nuth
3
ten Oever, G.J.S. (Gerrit) (m)
Nuth
4
Houbiers, J.T.J. (Theo) (m)
Nuth
5
Trienekens, W.C.P. (Wil) (m)
Schimmert
6
Koonen, M.C. (May) (m)
Nuth
7
Ritzen, J.M.L. (Joep) (m)
Nuth

Lijst 5 GROENLINKS

1
Essers, J.H.M. (John) (m)
Nuth
2
de Rijk, M.M. (Louis) (m)
Wijnandsrade
3
Marell, M.E. (Math) (m)
Wijnandsrade
4
Martina, R.C.L. (Rudmilla) (v)
Nuth
5
Goffin, T.H.G. (Tanja) (v)
Nuth
6
Meijers, F.J.M. (Jo) (m)
Nuth
7
Thehu - van de Straat, M.M. (Marga) (v)
Wijnandsrade
8
Van de Wijer - Muris, I.H.H. (Imma) (v)
Nuth
9
Embrechts, A.L.W. (Wim) (m)
Nuth
10
van Poecke - Lampe, M.I.J. (Marga) (v)
Schimmert
11
Zautsen, J.M.A. (Anja) (v)
Hulsberg


Lijst 6 Lokale Partij Nuth (L.P.N.)

1
Suppers-Linssen, J.F.C. (Jose) (v)
Nuth
2
Reumkens, A.J. (André) (m)
Hulsberg
3
Kantić, D. (Djula) (v)
Nuth
4
de Rijck, H.H. (Henk) (m)
Nuth
5
Meuleners, L.C. (Leighanne) (v)
Nuth
6
Habets, B.H. (Jung) (m)
Nuth
7
Dijkstra, F. (Fred) (m)
Nuth
8
Lempers, J.H.M. (Jos) (m)
Schimmert
9
Rijkx, F.M. (Frans) (m)
Nuth


Lijst 7 TROTS OP NEDERLAND LIJST RITA VERDONK


1
Reijnders, H.M.J. (Henk) (m)
Hulsberg
2
Simons-Lutter, C.E. (Carla) (v)
Schimmert
3
Palm, H.M. (Herman) (m)
Nuth
4
Drummen-Hermans, K.T. (Karin) (v)
Hulsberg
5
Bakker, G. (Harry) (m)
Nuth
6
Liedekerken, J.G.M. (Mark) (m)
Hulsberg
7
van Zwijndregt, P.L.M. (Paul) (m)
Nuth


Lijst 8 Groot-Nuth

1
Jetten, J.J.A. (Jack) (m)
Wijnandsrade
2
Gerards, J.M.N. (Jos) (m)
Wijnandsrade
3
Sanchez, V. (Victor) (m)
Nuth
4
Offermans, M.F.A. (Marcel) (m)
Nuth
5
Kapar, E. (Ekmel) (m)
Nuth
6
Jetten-Rubens, O.H.B.M. (Octavie) (v)
Wijnandsrade

enne.....eine gemist....?
zellefs deh woerd der krank van.....

Binderhagel niet verkiesbaar door zwakke gezondheid


Headly Binderhagel haakt af als lijstduwer van de nieuwe politieke partij Groot-Nuth, die mee zal doen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart. Uit de voorlopige kieslijsten blijkt dat de voormalige burgemeester van Nuth geen instemmingsverklaring heeft overlegd. Hij stemt dus niet in met zijn plek op de kieslijst van Groot-Nuth.

Eine sluwe vos hult zich op de achtergrond...Nuth is de achtste gemeinte die noa inkele joare afwezigheid gisteroavond in meerderheid besloot met onmiddellijke ingang terug te kieren in de regionale samenwerking va wat ‘Parkstad Limburg Nieuwe Stijl' wordt genoemd.

Mer eine sluwe vos hult zich op de achtergrond......
heh wit auch dat der binne kort gemeinteroad verkezinge zint,
en dan.....
kint alles wer angersch ziee...

20 feb. 2010

Nog mier optocht foto's va de nachuule optocht 2010 in Nuth

Mit dank aan Hans Ploem, joa deh va de schoonszaak, how nog get in ein ouw schoonsdoees ligge.....
Lavernac falaa......
in de umgekierde volgorde de optocht va Nuth....

17 feb. 2010

de Groeëte Gulpener Vastelaoves Finale.

Mary Hendriks oet Wienesroa, vastelaovesvierder van 2010

Nuthe Kal woar der bie, hie ein verslaag

Mary Hendriks oet Wienesroa is dinsdagoavond op eine bomvolle Merret in Gullepe oetgerope tot Vastelaovesvierder van het joar 2010.

e Maedje oet Nuth [ Wienesroa ] groete winnaar in de Groeëte Gulpener Vastelaoves Finale.

ein groet spektakel oppe merret va Gullepe, mit veul leuke artieste wie,
Valsj Plat,Wim en Loe, Bedank en Adieje, Joske en Jori (als winnaar van het TVK), Marleen, Vee en Dee, W-Dreej (als winnaar van het LVK), July en Muppe, Toddezek, Paul en Leo, Duo X-Elle, Big Benny, Domm en Dööl, Beppie, Frans Croonenberg
Presentatie: Angelina en Rob Dijcks

15 feb. 2010

optocht nachuule Nuth

Onger eine witte confetti raege trok de prachtige optocht van de nachuule waer doer ut riek van prins Manfred en prinses Alexa