12 jan. 2011

WIELERBAAN NUTH.

 Wit gier dat der vreuger, in de dartiger joare , ein echte wielerbaan woar in Nuth......? Woe noe de Lijsterstroat en de Nachtegaalstroat ligge fietsde ze zich vreuger, ut leeg oet de oage.......  


20-05-1933,

Na stillegging voor zes weken zal Nuth Zondagnamiddag om 3.30 uur de poorten wederom openen. Wij schreven reeds eerder, dat Nuth een prachtige C baan rijk is. De N.W.U. heeft nu deze baan aan een keuring onderworpen en bevonden dat deze, voor C baan veel te mooi en te hard is, zoodat Nuth zeer waarschijnlijk als B baan zal worden aangemerkt Ons was bekend, dat hier voor C baan te ver was gegaan, maar de uitleg to het N.W.U reglement betreffende dit artikel was zoo rekbaar, dat deze baan eigenlijk onder beide categoreën kon worden gebezigd. In ieder geval zien wij Zondag een prachtigen wedstrijd op deze baan of het C of B is. Aan variatie ontr breek-, het hier niet. Eerst een omnium voor amateurs, waar aan deelnemen: H. Clauw, C. Horselenberg, J. de Groot en H. de Groot. Een omnium voor aspiranten met Hendrix, Baetsen, v. Ommeren en Hofmann, deze laatste twee resp. uit Maastricht en Roermond. De volgende nieuwelingen starten voor een persoonlijken wedstrijd met klassementen: Joosten, Meessen, Betteray. Maassen, BaardewiJk, Beekhuizen, Stijnen, Drei, Klostermm, Kerens en Reijven. Voor de 80 km koppelwedstrijd starten de volgende koppels: v. d. Baan — Tacken (Holl.) Vorwick — Zitz (D.) v. Putten — Weyshof (Holl.) Niëns — Verschuren (Holl.) Freijters — Janssen (Holl.) Riedelbach — Koxky (HoU.) Ofschoon we al deze koppels, wat kracht en strijdlust betreft, niet moeten onderschatten, zijn oJ. hier v. d. Baan—Tacken wel de beste. Al moesten zij het vorige Jaar hier het onderspit delven, zij hebben den laatsten tijd bewezen, dat zij mee van de sterkste amateurs zijn, die wij hebben in geheel Limburg. Op de nieuwe baan te Holz, alwaar Tacken buitengewoon goed reed, gaven zij blijk van toenemende verbeteringen. In Nuth voorspellen wij hun een overwinning. Het eenigs;^ buitenlandsche koppel, Vorwick— Zitz geven wij niet veel kans, daar de koppels, die nog niet in Nu'h waren, de wedstrijden aldaar zullen onderschatten. — Een sterkere combinatie is v. Putten—Weijshof. Laatstgenoemde kent de baan op zijn duimpje en laat steeds een goeden indruk achter aldaar, v. Putten daarentegen is sterk en een goede steun voor Weijshof. De grootste concurrentie is toer teg°n v. d. Baan— Tacken, het koppel Niëns—Verschuren. Eerstgenoemde is verbazend sterk, doch verknoeit dikwijls goede kansen, door onoplettendheid. Wij weten, dat Niëns eens graag zou winnen. Hij zou dit al eerder gedaan eehben, maar het is ta het hitte van den strijd zich zelf geen meester en weet dan zijn kracht niet op het goede moment te plaatsen. Wij geven dezen Heerlenaar den raad: „goed uitkijken en fietsen en zich niet storen aan hetgeen anderen zeggen, alleen je verzorgers moeten Jee lelden. Aan Verschuren, die reeds menigen wedstrijd ln Nuth won, heeft hij een prachtmaat, aan wien hi; zich wel kan toevertrouwen. De kans voor dit koppel is daar, dus opgepast. Freijters—Janssen die den laatsten tijd flink aanwinnen zullen ook thans wel weer hun best doen om in de goede lijn te blijven. Tenslotte Riedelbach—Koxky, waarvan Riedelbach de beste zal blijken te zijn. Zij zullen hun handen vol hebben om niet gedubbeld te worden. In de zware jachten hebben zij nog toet da doorzetüngsvermogen wat voor zulken wedstrijd vereischt wordt. De fanfare „St. Donatus" van Grijzegrubben zal zorgen voor een luisterrijk concert.

Geen opmerkingen: