13 aug. 2010

Via dees site Nuthe kal meelde mich eine Jos Ritzen , deh woende vreuger aan de Stationsstraot woe zien Mam unne winkel in dames en hiere mode en manufacture hei: Gezusters Gerards teige-uver Cafe Dreesen.
Noe woent der in Einhoven, en op zeuk noa get nuujds euver Nuth koam der op mien site teregt.
Jos how auch nog get leuke foto's va vreuger in Nuth, en ich bin bliej dat ich ze uch moag loate ziee.....
Mit un auwd stukske oet de Limburger koerier oet 1933, en ut geit euver un stukske historie, dat weg geit .............
Ut es helaas neet in ut plat........
Kop: X Nuth. EEN STUK HISTORIE, DAT VERDWIJNEN GAAT.
Krantentitel: X Limburger koerier : provinciaal dagblad
Datum, editie: X 13-01-1933, Dag
Jaargang, nummer: X 88, 11
Uitgever: X K. Weyerhorst
Plaats van Uitgave: X Heerlen

Nuth. EEN STUK HISTORIE, DAT VERDWIJNEN GAAT.
De spaden zijn in den grond gestoken en men heeft de vredige rust van het oude kerkhof onderbroken. De neiuwe tijd met het snelle leven langs de wegen stelt zijn eischen, en dan heeft het oude, het reeds lang bestaande te wijken. Wil men, zonder al te voortvarend te zijn, zijn tijd bij houden, dan moet men meedoen, in de tegemoetkoming aan wenschelijkheden, waarvoor men door 't steeds groeiend snelverkeer nu eenmaal wordt gesteld. En zoo zag men het in Nuth gebeuren, dat op het rustig kerkhof plaats gemaakt moest worden. De dooden moeten op zij voor de levenden En met groote piëteit verplaatst men het stoffelijk overschot van de reeds lang gestorvenen van de oude graven in de nieuwe, en over wat gisteren doodenakker was, suizen overmorgen de auto's. Rondom de kerk te Nuth wordt een breede weg aangelegd. Het kerkplein zal met een bescheiden plantsoentje verfraaid worden en om dit werk te kunnen uitvoeren moest een deel van het oude kerkhof verdwijnen.

Nuth wordt hierdoor een mooien rijweg rijker. Er moest nog meer voor deze wegenuitbreiding wijken dari alleen eenige graven en zerken. De c_.ae kapelanie wordt afgebroken En 't is vooral hierom, dat wij aan deze zaak onze aandacht besteden. Omdat hiermede een historisch stuk Nuth verdwijnt. En wanneer men over vijftien jaar aan het opgroeiend geslacht de geschiedenis van dit oude huis vertelt, zal men glimlachen en zijn schouders ophalen Omstreeks 1640 is dit oude huls als kapelanie gebouwd. Jarenlang is het als zoodanig gebruikt. Totdat het als school ging gebezigd worden. Leest men er de oude gegevens op na, dan vindt mij daarin, dat koster Hermans in de vroegere kapelanie onderwijs gaf aan de kinderen. Dat was in den tijd toen de menschen in de dorpen nog gansch en al op elkaar waren aangewezen, toen men nog geen communicatiemiddelen kende anders dan de postdiligence, en toen alleen de meester van de dorpsschool van de wereldschokkende gebeurtenissen buiten het dorp op de hoogte was, die hij dan voorlas aan de weetgrage boeren, die 's Zondags na de Hoogmis bij hem aan huis kwamen, om het laatste nieuws te vernemen. Weer later, — en dit weten de oude inwoners van Nuth zich nog te herinneren — was dit oude gebouw de school van een onderwijzer, die op twee dagen in de week op de klompen van de kanten van Schinnen kwam. om de jeugd van Nuth te leeren, met lei en griffel om te gaan. De dagen, toen de Leerplicht nog niet bestond waren voor de geïmproviseerde dorpsschooltjes tijden van ongerepte schoolromantiek, die wij. die opvoeding genoten binnen de ernstige school ren der laatste twintig, dertig jaren, ons nog slechts kunnen voorstellen van stoffige platen, die we hier of daar ergens op een zolder vonden. 't Is daarom voor de oude Inwoners van Nuth min of meer wreedaardig. het oude, in 1822 tot een meer ontzagwekkend schoolgebouwtje omgebouwde huls, te zien sneuvelen onder den mokershamer. Maar 't is een eisch des tijds. Want 't oud en scheefgezakt gebouw dat daar te leunen stond tegen den zwaren somberen kerkmuur, was een sta-in-den-weg geworden. De sloopers rijden met hun wagens aan en verslepen de steenen naar elders. Het moderne snelverkeer is wreed. Het oude schoolgebouw moest wijken voor den tijd. De steenen ervan zullen vermorzeld worden en meedoogenloos als de menschheid geworden ls .... men wil er niets van bewaren, niets. De steenen zullen verhakt worden om te dienen als verharding van den nieuwen weg, die leidt van de kom tot Hellebroek. De historie wordt vertreden... Er ls een blad gescheurd uit de geschiedenis van Nuth, en men heeft 't papier versnipperd. En als straks de gummiautowielen razend rollen over nieuwe wegen, is men dit alles alweer vergeten. Voorjaar. — In de weide van dhr. Dormans onder het gehucht Nerve-Nuth, werd een groote meikever gevonden, die op het punt stond naar buiten te komen. Men toonde ze ons aan ons bureau, 't Was een flinke knaap van een kever, maar de excursie zal hem wel tegengevallen zijn.

Geen opmerkingen: