15 mrt. 2014

Nuth van Toen tussen pastoriestraat en spoor

Filmmateriaal uit 1959 met de Ned Hervormde kerk, het Kontaktgebouw, het confectieatelier van Tonnaer, de Ned. Hervormde school straatbeelden uit de Nuinhof, de ENKABE en station en spoor

Geen opmerkingen: