24 apr. 2011

Get oet owd Nuth es kloar

 Dit zint de letste regels van get oet owd Nuth:

Ger zult waal begrieepe höbbe, dat wat hiej gesjrieeve is, besjtömp is vuur femiele en gow bekinde.
En dan.... ich höb't neet kinne loate, wiej ich in et begin al zag.
et plat zal sommege hingere om et te laeze, meh..... went gr dit letste laest, weit ich dat et uch toch gelökt is.
‘..Get oet owd Nuth..’ mot toch bewaard blieve.

Dit woare de letste wuurd van Lei Coenen, in dit unieke dokument euver ut Nuth va vreuger, en wie Lei al in zien letste weurd zag:
‘..Get oet owd Nuth..’ mot toch bewaard blieve.......
en dit es same mit ut geweldige werk dat der Joep va Nuth, alias Jos Ritzen,haed gelieverd, dan toch gebuurd

Ut ganse unieke verhoal euver ut Nuth va vreuger es allemoal te vinge op:
http://owdnuth.blogspot.com/  

Geen opmerkingen: